Студентски стипендии

 

От 9.12.2013 г. до 14.01.2014 г. всички студенти от редовна форма на обучение ще могат да кандидатстват  за стипендии за успех и за специални стипендии.
За повече информация: http://eurostipendii.mon.bg 

От 9.12.2013 г. до 14.01.2014 г. всички студенти от редовна форма на обучение ще могат да кандидатстват  за стипендии за успех и за специални стипендии.За повече информация: http://eurostipendii.mon.bg 

Назад